Politica de confidenţialitate

1. Cine suntem

Compania Damar (în continuare “Damar”, “noi” sau alte trimiteri similare) este o firmă cu sediul în Baia Mare, strada Mărgeanului 30, cod poştal 430012, judeţul Maramureş, care are ca şi obiect de actvitate distribuţia de produse cosmetice şi alimentare în judeţele Maramureş, Satu-Mare, Sălaj şi Bistriţa.

Colectăm și prelucrăm mai multe categorii de date cu caracter personal din partea dumneavoastră în calitate de utilizator al site-ului web damar.ro (în continuare “Site-ul Web”) și a altor aplicații ce fac trimitere la această Politică privind Protecția Datelor, ce sunt operate/administrate de noi.

Abordăm protecția datelor dumneavoastră extrem de serios și această notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal descrie politicile și practicile noastre referitoare la modul în care colectăm și utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal – respectiv ce date colectăm, de ce le colectăm și ce facem cu ele, precizând totodată drepturile dumneavoastră privind protecția datelor.

Vă rugăm să citiți această Notă de Informare privind Protecția Datelor cu atenție pentru a înțelege modul în care gestionăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal.

2. Cum colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Datele cu Caracter Personal pot fi colectate sau accesate în mai multe moduri, inclusiv:

 1. direct de la dumneavoastră (din datele completate de dumneavoastră în formularul pe Site-ul Web sau în Aplicații);
 2. observate de noi atunci când navigați pe Site-ul nostru Web sau în Aplicațiile noastre (cookie-uri, IP, navigare site web etc.).

2.1. Date furnizate de dumneavoastră în mod direct

În calitate de vizitator, nu trebuie să furnizați date cu caracter personal pentru a utiliza Site-ul Web sau Aplicațiile. Cu toate acestea, pentru a ne putea contacta prin intermediul formularului de contact, va trebui să ne comunicați numele şi adresa Dvs. de email pentru a putea să răspundem mesajului Dvs.

În plus, putem utiliza oricare dintre datele indicate în acest punct 2.1. în baza interesului nostru legitim, pentru a vă oferi un conținut cât mai potrivit pentru Site-ul Web sau pentru Aplicații, emailuri și newslettere, pentru a îmbunătăți și promova produsele și serviciile noastre, precum și în scopuri administrative, legale și de detectare a fraudelor.

Nu utilizăm datele dumneavoastră pentru a vă trimite comunicări de marketing decât dacă ați optat în mod expres pentru asemenea comunicări. Chiar și în aceste cazuri ne asigurăm că dispuneți de o opțiune facilă de dezabonare (retragerea consimțământului dumneavoastră) în orice moment, fie în cadrul comunicării sau contactându-ne astfel cum este indicat în Secțiunea 8.

2.2. Utilizarea Site-ului Web și Aplicațiilor

Site-ul Web și Aplicațiile colectează anumite informații în mod automat și le stochează în fișiere log. Informațiile pot include adresele protocolului de internet (IP), regiunea sau locația generală unde computerul sau dispozitivul dumneavoastră accesează internetul, tipul browser-ului, sistemul de operare și alte informații de utilizare privind utilizarea Site-ului Web sau Aplicațiilor, inclusiv un istoric al paginilor pe care le vizualizați.
Utilizăm aceste informații pentru a ne ajuta să concepem site-ul nostru astfel încât să corespundă cât mai bine nevoilor utilizatorilor noștri. De asemenea, putem utiliza adresa dumneavoastră IP pentru a ne ajuta să diagnosticăm problemele pe care le avem cu serverul nostru și pentru a administra Site-ul nostru Web și Aplicațiile noastre, pentru a analiza tendințe, a urmări fluctuațiile vizitatorilor și a aduna informații demografice generale care să ne ajute să identificăm preferințele vizitatorilor.

Site-ul nostru Web și Aplicațiile noastre utilizează, de asemenea, cookie-uri și semnalizatoare web (web beacons), despre care puteți citi mai jos și în Politica noastră referitoare la Cookie-uri ( http://damar.ro/cookies ), unde puteți găsi, de asemenea, mai multe informații privind utilizarea de cookie-uri de către noi și opțiunile și preferințele dumneavoastră cu privire la acestea.

La fiecare vizită subsecventă pe Site-ul Web, browser-ul caută cookie-uri. Dacă browser-ul identifică cookie-uri, acesta trimite informațiile stocate de respectivul cookie către Site-ul Web.

Site-ul Web descarcă cookie-uri în calculatorul, pe tableta sau în telefonul dumneavoastră mobil, care sunt strict necesare pentru funcționarea Site-ului Web, cum ar fi cookie-urile care asigură posibilitatea de a găsi rapid informațiile pe Site-ul Web și cookie-uri care sunt strict necesare pentru a furniza un serviciu care a fost solicitat de dumneavoastră în mod expres, cum ar fi un cookie care reamintește setările dumneavoastră referitoare la cookie-uri.

Dacă ați modificat setările dumneavoastră referitoare la cookie-uri astfel încât site-urile web să nu poată să plaseze cookie-uri în calculatorul dumneavoastră, este posibil ca acest Site Web să nu poată să descarce cookie-ul care reamintește dacă ați fost de acord sau nu cu plasarea de cookie-uri.

În caz afirmativ, vi se va cere să indicați preferințele dumneavoastră referitoare la cookie-uri de fiecare dată când veți vizita Site-ul Web.

Dacă nu doriți să fiți întrebați cu privire la preferințele dumneavoastră referitoare la cookie-uri de fiecare dată când vizitați acest Site Web, trebuie să modificați setările browser-ului dumneavoastră în materie de cookie-uri.

3. Cum facem schimb de informații

Vom divulga datele dumneavoastră cu caracter personal doar în scopurile și către terțele părți descrise mai jos. Vom lua măsurile adecvate pentru a asigura faptul că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate, securizate și transferate conform legii aplicabile.

Accesul la informațiile dumneavoastră cu caracter personal este limitat la angajații care au nevoie să cunoască informațiile cu caracter personal, putând include potențialii directori ai acestora și persoanele desemnate de aceștia, precum și angajații din departamentele de marketing, IT și securitate.

3.1. Divulgarea către terțe părți

Putem divulga părțile strict necesare ale informațiilor dumneavoastră cu caracter personal, care sunt necesare a fi cunoscute, următoarelor categorii de terțe părți:

 1. Societățile care ne furnizează produse și servicii (persoane împuternicite de operatori), cum ar fi:
  1. agenții media, precum cele care organizează campanii promoționale și cele care administrează Site-ul Web sau Aplicația;
  2. servicii website: analitice, publicitare;
  3. agenții de infrastructură (alte părți care administrează newsletter-ul prin email, marketingul de tip SMS sau alte tipuri de marketing, suportul oferit clienților sau activitățile de vânzări în numele nostru);
  4. furnizorii de sisteme de tehnologia informației și suport, inclusiv arhivarea emailurilor, furnizorii de telecomunicații, serviciile de back-up și recuperare în caz de dezastru și securitate cibernetică.
 2. Societăți implicate în operarea Site-ului nostru Web sau Aplicațiilor noastre, atunci când nu ne furnizează un serviciu.
 3. Alte părți cum ar fi autorități și instituții publice, contabili, auditori, avocați și alți consultanți profesioniști externi, atunci când activitatea lor impune cunoașterea acestora sau atunci când legea ne impune să le divulgăm

De asemenea, putem divulga informațiile dumneavoastră cu caracter personal către terțe părți:

 1. dacă solicitați sau autorizați acest lucru;
 2. persoanelor care dovedesc autoritatea legală de a acționa în numele dumneavoastră;
 3. atunci când este în interesul nostru legitim să procedăm astfel pentru a ne desfășura, extinde și dezvolta activitatea.
 4. dacă avem o obligație de a divulga sau împărtăși informațiile dumneavoastră cu caracter personal pentru a respecta oricare obligație legală, oricare solicitare legală din partea autorităților guvernamentale și astfel cum poate fi impus pentru a îndeplini cerințele privind securitatea națională sau aplicarea legii sau pentru a preveni o activitate ilegală;
 5. pentru a răspunde la orice pretenții, pentru a ne proteja drepturile sau pentru a proteja drepturile unui terț, pentru a proteja siguranța oricărei persoane sau a preveni orice activitate ilegală, sau
 6. pentru a proteja drepturile, bunurile sau siguranța Damar, a angajaților, clienților, furnizorilor noștri sau a altor persoane.

3.2. Restricții privind utilizarea informațiilor cu caracter personal de către destinatari

Oricare terțe părți cu care alegem să împărtășim informațiile dumneavoastră cu caracter personal conform celor de mai sus sunt limitate (prin lege și contractual) în capacitatea lor de a utiliza informațiile dumneavoastră cu caracter personal pentru scopurile specifice identificate de noi. Ne vom asigura întotdeauna că oricare terțe părți cu care alegem să împărtășim informațiile dumneavoastră cu caracter personal sunt supuse obligațiilor privind protecția datelor și securitate conforme cu această Notă de Informare privind Protecția Datelor și cu legile aplicabile. Cu toate acestea, pentru evitarea dubiului, acest lucru nu poate fi aplicabil atunci când divulgarea nu constituie decizia noastră.

Exceptând astfel cum este detaliat mai sus în mod expres, nu vom împărtăși, vinde sau închiria niciodată oricare dintre informațiile dumneavoastră cu caracter personal către oricare terță parte fără notificarea dumneavoastră și, dacă este cazul, fără obținerea consimțământului dumneavoastră.

4. Transferuri de informații în afara Uniunii Europene

Informațiile cu caracter personal pot fi prelucrate de terțe persoane împuternicite de operatori în scopurile menționate mai sus.

Atunci când furnizăm orice informații cu caracter personal referitoare la dumneavoastră terțelor persoane împuternicite de operatori, vom lua măsurile adecvate pentru a asigura faptul că destinatarul protejează informațiile dumneavoastră cu caracter personal în mod adecvat în conformitate cu această Notă de Informare privind Protecția Datelor. Aceste măsuri includ:

 • în cazul prestatorilor de servicii cu sediul în SUA, încheierea acordurilor contractuale standard aprobate de Comisia Europeană cu aceștia, sau asigurarea aderării acestora la Scutul de Confidențialitate UE-SUA (a se vedea https://www.privacyshield.gov/welcome), sau
 • în cazul prestatorilor de servicii cu sediul în alte țări în afara ZEE, încheierea acordurilor contractuale standard aprobate de Comisia Europeană cu aceștia.

5. Drepturile dumneavoastră

În calitate de persoană vizată aveți anumite drepturi legale cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră. Damar va respecta drepturile dumneavoastră individuale și va aborda motivele dumneavoastră de îngrijorare în mod adecvat.

 1. Dreptul de retragere a consimțământului.
  Atunci când v-ați exprimat consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă puteți retrage consimțământul în orice moment.
 2. Dreptul la rectificare.
  Puteți beneficia din partea noastră de o rectificare a datelor cu caracter personal care vă vizează. Facem eforturi rezonabile pentru a menține datele cu caracter personal aflate în posesia noastră sau în controlul nostru, utilizate în mod constant, exacte, complete, actuale și relevante, în baza celor mai recente informații de care dispunem.
 3. Dreptul la limitarea prelucrării.
  Puteți beneficia din partea noastră de o limitare a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă:

  • contestați acuratețea datelor dumneavoastră cu caracter personal, pe perioada în care se verifică acuratețea acestora;
  • prelucrarea este ilegală și solicitați limitarea prelucrării mai curând decât ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
  • nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, însă dumneavoastră le solicitați în scopul formulării, exercitării sau apărării unor acțiuni în justiție;
  • obiectați cu privire la prelucrare în perioada în care verificăm dacă temeiurile noastre legitime prevalează asupra motivelor dumneavoastră.
 4. Dreptul la acces.Ne puteți solicita informații referitoare la datele cu caracter personal pe care le deținem în privința dumneavoastră, incluzând informații privind categoriile de date cu caracter personal aflate în posesia noastră sau în controlul nostru, pentru ce sunt utilizate, de unde le-am colectat, dacă nu direct de la dumneavoastră, și căror persoane le-au fost divulgate, dacă este cazul. Vă vom furniza o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal la cerere.
 5. Dreptul la portabilitate.
  Începând cu 25 mai 2018 aveți dreptul să primiți datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat și să solicitați, atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic, să transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal (pe care ni le-ați furnizat) către o altă organizație. Dispuneți de aceste două drepturi dacă:

  • prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal prin mijloace automate;
  • ne bazăm prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe consimțământul dumneavoastră, sau prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru semnarea sau executarea unui contract la care sunteți parte;
  • datele dumneavoastră cu caracter personal ne sunt furnizate de către dumneavoastră;
  • transmiterea datelor dumneavoastră cu caracter personal nu afectează în mod advers drepturile și libertățile altor persoane.

  Aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod normal și lizibil electronic.

  Dreptul dumneavoastră de a primi datele dumneavoastră cu caracter personal nu trebuie să afecteze în mod advers drepturile și libertățile altor persoane. Acest lucru poate fi aplicabil dacă o transmitere a datelor dumneavoastră cu caracter personal către o altă organizație implică, de asemenea, transmiterea datelor cu caracter personal ale altor persoane (care nu își dau consimțământul).

  Dreptul dumneavoastră de a beneficia de transmiterea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către noi către o altă organizație este un drept pe care îl aveți dacă respectiva transmitere este fezabilă din punct de vedere tehnic.

 6. Dreptul la ștergerea datelor.Aveți dreptul de a ne solicita să vă ștergem datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în privința dumneavoastră. Trebuie să ne conformăm acestei solicitări dacă prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, exceptând datele care sunt necesare:
  • pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și informare;
  • pentru conformarea cu o obligație legală care ne angajează;
  • în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice, sau
  • pentru formularea, exercitarea sau apărarea unor acțiuni în justiție.
 7. Dreptul la obiecție.Puteți obiecta, în orice moment, cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal din cauza situației dumneavoastră specifice, cu condiția ca prelucrarea să nu se bazeze pe consimțământul dumneavoastră, ci pe interesele noastre legitime sau cele ale unei terțe părți. În acest caz, nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, decât dacă putem demonstra temeiurile legitime care ne obligă și un interes care prevalează pentru prelucrare sau pentru formularea, exercitarea sau apărarea unor acțiuni în justiție. Dacă obiectați cu privire la prelucrare, vă rugăm să indicați dacă doriți, de asemenea, ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie șterse, în caz contrar acestea urmând a fi doar limitate.

  Puteți obiecta întotdeauna cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru marketing-ul direct care s-a bazat pe interesul nostru legitim, indiferent de oricare motiv. Dacă marketingul s-a bazat pe consimțământul dumneavoastră, vă puteți retrage consimțământul.

 8. Dreptul de a formula o plângere.Puteți formula o plângere la autoritatea privind protecția datelor:
  Nume: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
  Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România
  Telefon: +40.318.059.211
  +40.318.059.212
  Fax: +40.318.059.602
  Email: anspdcp@dataprotection.ro

  De remarcat:

  • Perioada de timp.Vom încerca să soluționăm cererea dumneavoastră în termen de 15 zile. Începând cu 25 mai 2018, termenul este de 30 de zile și poate fi prelungit din motive specifice legate de un anumit drept legal sau de complexitatea cererii dumneavoastră. În toate cazurile, dacă acest termen este prelungit, vă vom informa cu privire la durata prelungirii și motivele care au condus la aceasta.
  • Limitarea accesului.În anumite situații, este posibil să nu vă putem oferi accesul la toate sau o parte din datele dumneavoastră cu caracter personal din cauza dispozițiilor legale. Dacă refuzăm cererea dumneavoastră de acces, vă vom informa cu privire la motivul refuzului.
  • Lipsa identificării.În unele cazuri, este posibil să nu vă putem căuta datele cu caracter personal din cauza elementelor de identificare pe care le-ați indicat în cererea dumneavoastră. În asemenea cazuri, în care nu vă putem identifica drept persoana vizată, nu ne putem conforma solicitării dumneavoastră de a vă exercita drepturile legale descrise în prezenta secțiune, decât dacă ne furnizați informații suplimentare care să permită identificarea dumneavoastră. Vă vom informa și vă vom oferi posibilitatea de a furniza asemenea detalii suplimentare.
  • Exercitarea drepturilor dumneavoastră legale.Pentru a exercita drepturile dumneavoastră legale, vă rugăm să ne contactați în scris (inclusiv electronic) la detaliile de contact furnizate în secțiunea 9 de mai jos.

6. Securitate

Damar se angajează să protejeze informațiile cu caracter personal împotriva pierderii, utilizării necorespunzătoare, divulgării, modificării, indisponibilizării, accesului neautorizat și distrugerii și adoptă toate măsurile de protecție rezonabile pentru a păstra confidențialitatea informațiilor cu caracter personal, inclusiv prin utilizarea măsurilor organizatorice și tehnice adecvate. Măsurile organizatorice includ controlul accesului fizic la sediul nostru, instruirea personalului și încuierea dosarelor fizice în dulapuri. Măsurile tehnice includ utilizarea de criptări, parole de acces la sistemele noastre și utilizarea de software anti-virus.

În cursul furnizării datelor dumneavoastră cu caracter personal către noi, informațiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate prin internet. Deși depunem toate eforturile pentru a proteja informațiile cu caracter personal pe care ni le furnizați, transmiterea informațiilor pe internet între dumneavoastră și noi nu este sigură în totalitate. Ca atare, nu putem garanta securitatea informațiilor dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le transmiteți pe internet și oricare asemenea transmitere este pe riscul dumneavoastră. De îndată ce primim informațiile dumneavoastră cu caracter personal, vom utiliza proceduri stricte și elemente de securitate pentru a preveni accesul neautorizat la acestea

7. Modificări aduse Politicii privind Protecția Datelor

Ne rezervăm dreptul, la libera alegere, de a modifica practicile noastre privind protecția datelor și de a actualiza și a aduce modificări la această nota de informare privind protecția datelor în orice moment. Din acest motiv, vă încurajăm să consultați această notă de informare privind protecția datelor în mod constant. Această notă de informare privind protecția datelor este de actualitate de la data care apare la începutul documentului. Vom trata datele dumneavoastră cu caracter personal într-o manieră care să corespundă notei de informare privind protecția datelor în baza căreia acestea au fost colectate, cu excepția cazului în care dispunem de consimțământul dumneavoastră pentru a le trata diferit.

8. Informații de contact

Vă rugăm să adresați întrebările dumneavoastră cu privire la subiectul protecției datelor și oricare solicitări în exercitarea drepturilor dumneavoastră legale la următoarele detalii de contact:
damar@damar.ro
strada Mărgeanului 30, cod poştal 430012, Baia Mare, Maramureş, România.

Vom investiga și vom încerca să soluționăm orice solicitare sau plângere privind utilizarea sau divulgarea informațiilor dumneavoastră cu caracter personal.

Dacă nu sunteți satisfăcuți de răspunsul nostru, puteți formula, de asemenea, o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Mai multe informații cu privire la această procedură sunt disponibile la:

http://dataprotection.ro/?page=procedura_de_solutionare_a_plangerilor